Tay cầm PS3 - DualShock 3 - Màu Đỏ

Tay cầm PS3 - DualShock 3 - Màu Đỏ

Tay cầm PS3 - DualShock 3 - Màu Đỏ